Baxım - Kaeser ilə ən yaxşı əllərdə

Kaeser texniki xidmət müqaviləsi sistemin əlçatanlığını, təhlükəsizliyini və dəyərin saxlanmasını maksimum dərəcədə artırmaq üçün ideal yoldur. Kaeser xidmət texnikləri müəyyən məhsula xas olan müntəzəm fasilələrlə avadanlığınızı yoxlayır və onlara texniki qulluq göstərir.
İstehlak olunan hissələri yoxlama siyahılarına uyğun olaraq dəyişdirilir.

Əsas komponentlər və təhlükəsizliklə əlaqəli sistemlər yoxlanılır və lazım gəldikdə müştəri ilə məsləhətləşmədən sonra tənzimlənir və ya dəyişdirilir.

Hərtərəfli xidmət sənədləri həm də qəzaların qarşısının alınması qaydaları ilə bağlı daha çox rahatlıq təmin edir. Bu, sıxılmış hava sisteminin uzunmüddətli etibarlılığını və sıxılmış hava stansiyasının mövcudluğunu təmin edir.